TextBody
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ HÀNG HẢI TOÀN CẦU
Trang chủ Sản phẩm Phụ tùng

Trục, Cánh chân vịt, Bánh lái, Bộ làm kín

NHÀ SẢN XUẤT

 • Kamome Propeller Co Ltd
 • Kobe Steel Ltd
 • Hanshin Diesel Works Ltd
 • Mikado Propeller Co Ltd
 • Mitsubishi Heavy Industries Ltd
 • Nakashima Propeller Co Ltd
 • Niigata Engineering Co Ltd
 • Eagle Industry Co.,ltd
 • Takazawa mfg co.,ltd
 • Wärtsilä Japan Ltd.
 • Japan Hamworthy Co.,ltd.
 • Marol Co., LTD
 • Stern Keeper Co.,Ltd.
 • Unikas Industrial Inc
/Upload/san-pham/phu-tung/truc-canh-chan-vit-banh-lai.png
/Upload/san-pham/phu-tung/truc-canh-chan-vit-banh-lai-4.png
/Upload/san-pham/phu-tung/truc-canh-chan-vit-banh-lai-3.png
/Upload/san-pham/phu-tung/truc-canh-chan-vit-banh-lai-2.png
/Upload/san-pham/phu-tung/truc-canh-chan-vit-banh-lai.png
/Upload/san-pham/phu-tung/truc-canh-chan-vit-banh-lai-4.png
/Upload/san-pham/phu-tung/truc-canh-chan-vit-banh-lai-3.png
/Upload/san-pham/phu-tung/truc-canh-chan-vit-banh-lai-2.png
+ 84 (0) 91 55 66 965
[VeDauTrang]